Vintervedlikehold

Vi har 3 maskiner rigget for brøyting. Vi jobber med på døgn kontinuerlig vakt på kommunale kontrakter, men har også kapasitet til private oppdrag. Vi har sandspredere som hver dekker ca 5 km.