Tilsyn og kontroll

Direktoratet for byggekvalitet, reviderer og fører tilsyn med godkjente selskap. Siste tilsyn i 2018 var tilfredsstillende, dog med noen mindre avvik. Denne godkjenningen er en garanti for dere som skal bygge får en sikker leverandør.