Råd og veiledning

Vi gir råd til utførelse med kostnadsoverslag helt gratis. Som nøytral part kan vi også gi råd i tvister som omhandler byggefeil som ligger under vår godkjenningsområde.