Om Oss

Vi er sentral godkjent foretak, etablert i 1993. Vi har ryddig økonomi med en omsetning på rundt 8-10 mill. Maskinparken er i hovedsak selveid av selskapet. Vi har i dag ikke gjeld eller lån. Vi har kommunal bankgaranti for arbeid i Harstad Kommune.

Vi bistår i grunnforholds undersøkelser, og større setningsskader. Vi har erfaring med arkeologisk arbeid og graving etter fortidsminner.

For øvrig utfører vi:

  • Vann og avløpsarbeid (inkludert septik/renseanlegg)
  • Fiberutbygging
  • Tomteuttak
  • Innmåling, registreringer og tomtegrensemålinger
  • Dreneringsarbeid
  • Snø rydding og snøbrøyting
  • Plastring og bygging i sjø
  • Forstøtningsmur og sikring av terreng
  • Tankanlegg, petroleumsrelatert utbygging
Hinnøy Maskin AS