Innmåling og tomtegrensefastsettelse

Trenger du å få registrert et rør, en høyde, en stolpe, eller en nabogrense er det bare å ta kontakt. Vi har ansvarsrett for plassering av bygg i henhold til reguleringsplan eller godkjent byggesøknad. Vi bistår i arealberegning med vanskelig geometri. Vårt utstyr har en nøyaktighetstoleranse, bedre enn +/- 2cm