Grunnarbeid

Vi har lang erfaring med utgraving av grunnbasseng og vurdering av grunnforhold. Vi har i perioden 2011 – 2019 bistått i opprettingsarbeidet på 3 boliger bygd på 90 tallet som alle har hatt setning på opp mot 35cm. Vi har også bistått med råd og veiledning etter at 4 nye boliger (2016) har fått setningsskader og hvor utbygger er konkurs.

Vi bygger forstøtningsmurer og har løsninger i annen sikring mot utglidning av terreng.