Vann og avløpsarbeid

Undersøkelser viser at rundt 40% av all renset vann lekker ut i grunn. Lekkasjer medfører at drikkevann kan bli forurenset.         Vår erfaring er at det allerede er lekkasje når vi kobles inn. Lekkasjer kompliserer gravearbeidet med dertil økte kostander. Gamle kloakk ledninger som ligger i jordholdige bløte masser gjør at betongen i rørene forvitrer, og rørene kollapser ofte helt …