Råd og veiledning

Vi gir råd til utførelse med kostnadsoverslag helt gratis. Som nøytral part kan vi også gi råd i tvister som omhandler byggefeil som ligger under vår godkjenningsområde.

Dreneringsarbeid

Har du en fuktig kjeller. Ta kontakt for å fastslå årsak. Helt gratis. Vi utbedrer problemer med kjellerkondens, grunnvann, overflatevann eller takvannsproblematikk. Dårlig inneklima fører til soppdannelser, noen arter kan være farlig for helsen  

Grunnarbeid

Vi har lang erfaring med utgraving av grunnbasseng og vurdering av grunnforhold. Vi har i perioden 2011 – 2019 bistått i opprettingsarbeidet på 3 boliger bygd på 90 tallet som alle har hatt setning på opp mot 35cm. Vi har også bistått med råd og veiledning etter at 4 nye boliger (2016) har fått setningsskader og hvor utbygger er konkurs. …

Transport

Vi har kjøretøy med god fremkommelighet for massetransport på inntil 17 tonn.

Vintervedlikehold

Vi har 3 maskiner rigget for brøyting. Vi jobber med på døgn kontinuerlig vakt på kommunale kontrakter, men har også kapasitet til private oppdrag. Vi har sandspredere som hver dekker ca 5 km.  

Innmåling og tomtegrensefastsettelse

Trenger du å få registrert et rør, en høyde, en stolpe, eller en nabogrense er det bare å ta kontakt. Vi har ansvarsrett for plassering av bygg i henhold til reguleringsplan eller godkjent byggesøknad. Vi bistår i arealberegning med vanskelig geometri. Vårt utstyr har en nøyaktighetstoleranse, bedre enn +/- 2cm